Ontmoetingsdagen: LEEF-Tijd

In het Cultureel Ontmoetingscentrum Sint-Andries (CoSTA)
Sint-Andriesplaats 24 - 2000 Antwerpen
Het programma start telkens om 14u

Sinds Covid kan u inschrijven op onze lezingen per abonnement van 5 lezingen à 35 Euro (nu uitzonderlijk 4 à 28 Euro)
door dit bedrag over te maken op KBC bankrekening BE32 7330 O5O3 1502 van Vrienden van LEEF-Tijd Antwerpen.
Meer info: Paula Dries, Volkstraat 64, 2000 Antwerpen
0474 55 14 00 of  paula.dries@skynet.be

IEDEREEN IS WELKOM - U hoeft geen lid te zijn.

Nog twee lezingen in het voorjaar te gaan en er zijn nog plaatsen vrij :

 Datum  Onderwerp  Spreker
  19 mei Vincent Van Gogh door Lieve Mariën
  2 juni Mazzel Tov – Minjan door Margot Vanderstraeten

Vanaf begin juni kan u ons programma najaar 2022 aanvragen
Info : paula (paula.dries@skynet.be) – 0474 551400