Wat doen we?

Organisatie, opdracht en waarden

Stichting Lodewijk de Raet wil een dynamische factor van sociale cohesie en culturele vernieuwing zijn in de Vlaamse gemeenschap en dit in Europees en mondiaal perspectief.

Op niveau van werking zijn drie gespecialiseerde clusters afgebakend. Elke cluster is verantwoordelijk voor communicatie, deelnemerswerving en opdracht-contracten, met een jaarlijks financieel plan. Vertegenwoordigers van de clusters worden uitgenodigd door de Raad van Bestuur, het Dagelijks Bestuur en de Financiƫle Commissie.

Op die manier wil Stichting Lodewijk de Raet cocreatie en principes van zelfsturing integreren in haar eigen werking.

Clusters

3 clusters:

  • KWADRAET gespecialiseerd in persoonlijke vorming en groepsbegeleiding omtrent en via cocreatie.
  • SCHAKEL gespecialiseerd in lokale cocreatieve projecten.
  • ACTIEF NA PENSIOEN (ANP) waaronder VOORBEREIDING OP PENSIOEN (VOP) gespecialiseerd in cocreatieve seminaries voor vorming na een maatschappelijk actieve levensfase.