Kwadraet

Cocreatie werkt is het motto van  Kwadraet.


In iedere procesbegeleiding en vorming ervaar je dit. We versterken jouw vermogen om complexe uitdagingen aan te gaan. Dat kan op niveau van jouw persoonlijke ontwikkeling of van jouw organisatie of team of voor jezelf als medewerker of leidinggevende. 

We brengen samen uitdagingen in kaart en helpen je nadenken over een gedeeld toekomstbeeld. Stap voor stap ontwikkelen we samen de strategieën en acties die je op weg helpen naar die gewenste toekomst. Ook vragen we, zowel in onze procesbegeleidingen als onze trainingen en seminaries: 'Wat ga je morgen al waarmaken?’  

Als je ons inschakelt voor een begeleiding, overleggen we eerst met jou. Daarna blijven we afstemmen met jou en met de deelnemers. Want we houden jou en de deelnemers graag 'eigenaars' van het leer- en/of  veranderproces. Onze expertise is daarbij een bron van inspiratie en impliceert de inzet van praktijkgerichte en activerende methoden. Verder nodigen we uit om op zoek te gaan naar al aanwezige krachten, die te waarderen, verder te ontwikkelen en om te zetten in toekomstgerichte acties.  

Elke procesbegeleider uit het team van Kwadraet is thuis op een of meerdere terreinen: cocreatief leidinggeven, gemotiveerd aan de slag blijven, begeleiden van vrijwilligers, missie en visie ontwikkelen, keuzes maken, netwerken, faciliteren van participatieprocessen, werken en overleggen in team, oplossingsgericht coachen, dialogeren, train de trainer, omgaan met diversiteit, conflicten hanteren, zelfzeker omgaan met anderen, creatief denken, … 

Bezoek de website