Uw donatie

SYMPATHISANTEN EN DONATEURS...

Om een attest voor belastingaftrek voor giften - van minstens € 40 op jaarbasis - te kunnen uitreiken, zijn wij wettelijk verplicht om voortaan uw Rijksregisternummer of Nationaal Nummer (NN) toe te voegen aan de fiche voor de belastingdienst. Wij nodigen u uit om ons vanaf nu uw NN mee te delen. Wij gaan zorgvuldig te werk, met respect voor de wet op de Bescherming van de persoonsgegevens (GDPR of AVG). Dankzij uw NN kan de fiscus uw belastingvoordeel correcter toewijzen en vooraf invullen op uw belastingaangifte binnen Tax-on-web. Doet u een gift in naam van een bedrijf ? Geef dan het nummer door van de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO).

Donateuren, dank om in het formulier (klik op 'maak uw keuze') uw gegevens aan te vullen voor het fiscaal attest.

Opdat ook kleinschalige initiatieven en minder bemiddelde burgers van onze diensten kunnen blijven genieten, hebben we uw steun hard nodig.

Doe zoals zoveel occasionele sympathisanten en trouwe donateurs. Schrijf een bedrag naar wens over op het rekeningnummer IBAN : BE79 425 208 757 133 met vermelding 'gift'. Vanaf 40 euro is uw gift fiscaal aftrekbaar en ontvangt u van ons een fiscaal attest.

Uiteraard houden we sympathisanten en donateurs geïnformeerd over het reilen en zeilen van onze organisatie.

Beraadt u zich over een legaat. Aarzel dan niet om de voorzitter van onze Raad van Bestuur te contacteren (contactgevens hier op te vragen). De essentie van de wettelijke bepalingen over legaten vindt u hier.

Ons financieel steunen, betekent voor ons een hard bewijs voor uw morele steun.
Hartelijk dank hiervoor !