Terug naar de vorige pagina

INTERVIEW MET TREES BAUWENS

INTERVIEW MET TREES BAUWENS

Trees Bauwens (Gent, 1936°), maatschappelijk werker richting Kultureel Werk, stagiaire Stichting Lodewijk de Raet (1958-1959) en eindscriptie: onderzoek van de werking (1957-58) bij 767 oud-cursisten, Bond voor Grote en Jonge Gezinnen (1960-1967), Stichting Lodewijk de Raet (1967-1996) resp. Kadercentrum voor Cultureel Werk en Oostvlaamse Volkshogeschool.

Interview afgenomen door Huib Hinnekint
Dit interview hoort bij deel 4 van de mondelinge geschiedenis van de Stichting Lodewijk de Raet

Luister hieronder naar het interview