Terug naar de vorige pagina

INTERVIEW MET ROMAIN VANLANDSCHOOT EN PAUL BEKAERT

INTERVIEW MET ROMAIN VANLANDSCHOOT EN PAUL BEKAERT

Romain Vanlandschoot (Brugge, °1933), filosofie en theologie in Groot Seminarie Brugge, leraar godsdienst in het Vrij Technisch Instituut tot 1992, Tielt, lid van het regionaal comité Roeselare-Tielt, eminente kenner van de geschiedenis van de Vlaamse Beweging, schreef biografieën van onder meer Michiel Vandekerckhove (1980), Joris Lannoo (1984), Cyriel Verschaeve (1998), Albrecht Rodenbach (2002) en Hugo Verriest (2014)

Paul Bekaert (Kortrijk, °1948), lic. in de rechten, Leuven 1974, zelfstandig advocaat in Tielt, stafhouder aan de Brugse balie van 2007-2009, lid van de Liga voor Mensenrechten, lid en voorzitter van het regionaal comité Roeselare-Tielt, voorzitter Cultureel Centrum Gildhof in Tielt, herhaaldelijk waarnemer in Noord-Ierland en Spaans Baskenland, als verdediger van de mensenrechten befaamd als raadsman van Baskische, Catalaanse, Koerdische en Tsjetseense separatisten.

Joris De Snoeck (Waregem, °1948), Lic. Bedrijfspsychologie, Gent 1970, stafdocent Sociale Academie Rotterdam (1970-1972), referendaris secretarieafdeling Personeelszaken Gemeente Rotterdam (1972-1977), stafmedewerker Regionale Werking en Maatschappelijke problematiek bij de Stichting-Lodewijk de Raet en vanaf 1978 bij de Oostvlaamse Volkshogeschool (1977-1989), consultant HR bij Bekaert-Stanwick (1989-1995), competentiemanagement bij Groep HR, Bekaert (1995-2009). Lid Familiares de Dunis en freelance gids in het abdijmuseum Ten Duinen in Koksijde.

Interview afgenomen door Joris De Snoeck op 23 november 2017
Dit interview hoort bij deel 3 van de mondelinge geschiedenis van de Stichting Lodewijk de Raet

Luister hieronder naar het interview