Terug naar de vorige pagina

INTERVIEW MET RENAAT ROELS EN HUIB HINNEKINT

INTERVIEW MET RENAAT ROELS EN HUIB HINNEKINT

Renaat Roels (Dendermonde, 1932°), prof. dr. em. VUBrussel, sociologie en agogiek; onderzoeker bij het Centrum voor Andragogisch Onderzoek (1959-1997; CAO, geliëerd met de Stichting LdR); voorzitter van de Stichting LdR 1968-1997.

Huib Hinnekint (Eeklo 1936°), onderwijzer; licentiaat pedagogische wetenschappen UGent; onderzoeker bij het Centrum voor Andragogisch Onderzoek (1963-2001); gedurende vrijwel zijn hele loopbaan lid van de Algemene Vergadering, de Raad van Bestuur en van diverse stuurgroepen van de Stichting alsook geregeld werkzaam als organisator en begeleider van cursuswerk. Hij was gedelegeerd beheerder van het Centrum voor Creatief Werk en Spel vzw, medeoprichter van het Kadercentrum voor Cultureel Werk, lid van de Stuurgroep Onderwijs en voorzitter van de Dienst Oudereneducatie vzw.

Interview afgenomen door Dani R. Leroy op 22.06.2016
Dit interview hoort bij deel 1 van de mondelinge geschiedenis van de Stichting Lodewijk de Raet

Luister hieronder naar het interview