Terug naar de vorige pagina

INTERVIEW MET LUDO VAN PASSEL

INTERVIEW MET LUDO VAN PASSEL

Ludo Van Passel (°Leuven, 1954), Master theater en dramatische vorming, Hogeschool voor de Kunsten, Utrecht (1972-1976), Bewegingstheater en performance Theaterschool Amsterdam (1974-1976), Master theaterwetenschappen (Interuniversitaire studie), Gent- Brussel - Leuven - Antwerpen (1995-1998), acteur, dramadocent & dramaturg. Freelance docent drama bij DACEB, TIEM en Stichting Lodewijk de Raet (1977-1986), stafmedewerker drama en taal Stichting Lodewijk de Raet (1986-2004), stafmedewerker Vorming, Training & Projectbegeleiding bij Opendoek (2004-2010). Gastdocent Bewegingstheater, Dansacademie Brabant, Tilburg (1991-1992). Gastdocent Fysieke acteurstraining, Toneelacademie,  Eindhoven (1989-90) en Hogeschool Gent (2001-2007), docent acteren en regie, Brabants Centrum Amateurkunsten, Tilburg (1991-1998). Auteur & samensteller Muzische vorming. Praktische werkfiches voor het lager onderwijs (incl. audio-cd), 2000 Altiora, Averbode. Auteur & samensteller Muzische vorming. Praktische werkfiches voor het kleuteronderwijs (incl. audio-cd), 2000 Altiora, Averbode.

Interview afgenomen door Erik Vanhee
Dit interview hoort bij deel 2 van de mondelinge geschiedenis van de Stichting Lodewijk de Raet

Luister hieronder naar het interview