Terug naar de vorige pagina

INTERVIEW MET ERIK VANHEE

INTERVIEW MET ERIK VANHEE

Erik Vanhee (┬░Kortrijk, 1952), lic. Germ Filologie en aggregaat onderwijs (1970-1974), leraar H.O. en S.O. (1974-1976), stafmedewerker Jeugddienst maatschappelijke participatie en expressie (1976-1978), stafmedewerker Stichting Lodewijk de Raet kunstzinnige vorming (1978-2004), stafmedewerker Vorming & Opleiding bij Creatief Schrijven vzw (2004-2017). Docent opleiding kinder- en jeugdliteratuur Bibliotheekschool (VSPW) Gent (1992-2004). Gespecialiseerd als dramadocent tot 1992 en als literair en zakelijk schrijfdocent en -coach tot pensionering. Opleiding schrijfdocent aan Colofon Amsterdam in 1989. Lid van raad van bestuur Stichting Lodewijk de Raet (tot 2004) en oprichter en bestuurslid van Creatief Schrijven vzw (2002-2005). 
Auteur diverse cahiers voor muzische vorming basisonderwijs (1982-1986). Auteur & samensteller "Muzische vorming. Praktische werkfiches voor het lager onderwijs" (incl. audio-cd), 2000 Altiora, Averbode. Auteur & samensteller "Muzische vorming. Praktische werkfiches voor het kleuteronderwijs" (incl. audio-cd), 2000 Altiora, Averbode . Publicaties basisonderwijs in het kader van de jeugdboekenweek, 1999, Nationaal Centrum voor Jeugdliteratuur

Interview afgenomen door Huib Hinnekint
Dit interview hoort bij deel 2 van de mondelinge geschiedenis van de Stichting Lodewijk de Raet

Luister hieronder naar het interview