60 jaar en springlevend

Op 23 november 2012 vierden we in Museum M in Leuven het 60-jarig bestaan van onze organisatie.

Het was een gelegegenheid om terug te blikken op de geschiedenis, maar ook om vooruit te blikken op de toekomst. We danken de vele aanwezigen die deze dag tot een geslaagd feest maakten! Voor al wie er bij was een mooie herinnering. Voor wie er niet kon bij zijn hieronder een impressie.

Codreatief moment

We startten ons feest met gesprekstakfels over ‘Het vormingswerk van de toekomst’

Onze centrale ambitie was te komen tot 3 stellingen m.b.t. het vormingswerk van de toekomst die we om 16 u. voorlegden aan een panel tijdens de ‘de Raet show’.

Aan groepjes van gemiddeld 8 personen vroegen we uit te wisselen over

  1. een moment dat hen geraakt heeft en waarop ze iets geleerd hebben.
  2. En wat dit zegt dit over het vormingswerk van morgen?

Doorheen het gesprek werden de deelnemers van de tafels uitgenodigd  samen een stelling te formuleren m.b.t. het vormingswerk van morgen:

‘Het vormingswerk in 2022 zal…’

Onderstaande 3 stellingen kregen de meeste stemmen:

  • opnieuw een tegenstroom moeten vormen tegen overdreven individualisme en verrechtsing en zwengelt divers denken aan
  • spelen buiten de lijnen waardoor mensen zichzelf en elkaar ontmoeten
  • mensen motiveren om samen vorm te geven aan zichzelf en de samenleving

Droomdozen

"If you can dream it you can make it..."

We nodigden verschillende groepen en organisaties uit om met ons mee de toekomst in te dromen. Ze ontvingen een doos met een opdracht: beeld je even met een aantal mensen van de organisatie in dat we in het jaar 2030 zijn en jullie zijn echt goed bezig… Wat doen jullie? Wat beweegt jullie? Wat brengen jullie teweeg?

Hieronder zie je hoe mensen op verschillende plekken samen aan het dromen gingen. En dat de toekomst al lang begonnen is.