Wervende communicatie

Wat je ook wil opzetten om duurzame motivatie te ondersteunen - een workshop, een gesprek een traject-zorg er steeds voor dat het een positieve uitstraling heeft. De initiële communicatie is hier van groot belang. Zet vanaf het begin een positieve toon, communiceer zeer zorgvuldig zodat werken aan duurzame motivatie vanaf het begin een voorbeeldfunctie krijgt en niet iets lijkt voor gedemotiveerden en kneusjes.

 

Waarderende benadering

De basis voor werken  aan duurzame motivatie is een constructieve en waarderende dialoog die verder bouwt op de kracht die er als is. Positieve ervaringen vormen vertrekpunt en  inspiratiebron in de plaats van problemen en tekorten. 

 

Tijd

Besef dat een veranderingsproces rond duurzame motivatie een tijdsinvestering vergt. Kan de organisatie voldoende tijd vrijmaken in duurzame motivatie te investeren? Dit vereist dat de nodige medewerkers tijd krijgen om tijdens en tussen de sessies samen te zoeken, oefenen en experimenteren.

 

Cultuur en context van de werkplek

Zorg ervoor dat wat je ook doet, het steeds ingebed is in de cultuur en de context van de organisatie. Haak ook in op gebeurtenissen die zich op het moment zelf voordoen, indien de organisatie bijvoorbeeld door een veranderingsproces gaat, werk dan rond het effect van verandering op duurzame motivatie.

 

Draagvlak

Zorg voor draagvlak en betrokkenheid  bij directie of hoger management. Zo kunnen zij niet enkel steun bieden, maar ook  stappen zetten en verantwoordelijkheid dragen.

 

Meerpartijenbenadering

Meerpartijbenadering bij de samenstelling van de actieleergroep zorgt ervoor dat diverse  standpunten, gevoeligheden en invalshoeken een plaats krijgen.

.