In onze organisatie werken vrijwilligers in alle geledingen van de werking. Zo is er op iedere afdeling een mix van vrijwilligers, doelgroepmedewerkers en eigen personeel. We doen ons uiterste best om onze medewerkers zich welkom te laten voelen bij onze organisatie. Op gezette tijden worden vergaderingen georganiseerd om medewerkers aan het woord te laten, hen te laten meedenken met onze organisatie en wat beter kan. Tweejaarlijks organiseren we een medewerkersvergadering waarbij er aandacht gaat naar het formele luik van het informeren van onze medewerkers (evolutie op vlak van omzet van de kringloopwinkel, uitdagingen naar de toekomst toe, beleidsmatige lijnen die getrokken worden door onze raad van bestuur,...). Daarnaast is er plaats voor een informeel luik waarbij we trachtten iets plezierigs aan te bieden. Zo hebben we op onze laatste vergadering een collectief uitgenodigd dat zang, dans en volks cabaret bracht ter afsluiting van het Europees jaar van de vrijwilliger. Dit gaat steevast gepaard met een maaltijd en een drankje. Jaarlijkse terugkerende evenementen (zoals de dag van de kringloopwinkel en de kerstmarkt) waarvoor we een beroep doen op al onze medewerkers worden door onze vrijwilligers eveneens ervaren als echte topmomenten.

Het samen kunnen toeleven en werken naar zo’n evenementen creëert een unieke sfeer van verbondenheid. Onze opzet is dat wij steevast vertrekken vanuit een positieve, waarderende benadering ten aanzien van mensen en dit is denk ik de ziel van onze werking.

 

Wendy Neyrinc, Kringloopwinkel De Brugse Poort

.