Waardering en communicatie zijn heel belangrijk voor de Gezinsbond. Zeker naar vrijwilligers toe. De kunst bestaat erin om beide begrippen te combineren tot ‘waarderend communiceren’. Hoe pakt de Gezinsbond dit nu aan? Een goed voorbeeld is ‘Gluren bij de buren’ in BraVo! (Brieven aan vrijwilligers), het tijdschrift voor de vrijwilligers. In deze rubriek worden goede praktijkvoorbeelden gegeven voor en door afdelingen. Vrijwilligers kunnen enerzijds inspiratie opdoen voor hun eigen activiteiten. Wat het anderzijds extra leuk maakt, is dat de voorbeelden rechtstreeks worden aangereikt door andere vrijwilligers. Zij krijgen de kans om iets origineel en succesvol van hun afdelingswerking te belichten en bekend te maken. Bestuursleden mogen zelf een voorstel doen, maar meestal wordt aan de Gezinsbondafdelingen gevraagd om iets over een bepaald initiatief te schrijven. Zij voelen zich enorm vereerd en gewaardeerd dat juist hun activiteit aan bod komt en in het tijdschrift staat. Het is die motivatie die plaatselijke vrijwilligers nodig hebben om verder te doen. De Gezinsbond wil hen door dat schouderklopje laten voelen dat ze goed bezig zijn.

Wouter De Pooter, educatief medewerker Gezinsbond Asse-Halle-Vilvoorde

.