11.11.11, als Koepel van de Vlaamse Noord-Zuidbeweging, kan jaarlijks op duizenden vrijwilligers rekenen om lokaal campagne te voeren.
Het enthousiasme en de gedrevenheid waarmee zij dit doen ontroert me elk jaar opnieuw.
Deze loyaliteit naar onze beweging en hun engagement is mijns inziens grotendeels te verklaren vanuit de 4de bouwsteen van duurzame motivatie zijnde “waarden en aspiraties”.

Onze vrijwilligers onderschrijven immers onze visie: ”vechten tegen onrecht”, en herkennen zich in de aanpak namelijk structureel werken vanuit een rechtenbenadering. Bovendien zien we zowel intrinsieke als extrinsieke motivaties spelen. Daar waar de gewone vrijwilliger zich één maal per jaar inzet voor het goede doel “omdat het zo hoort”, zien we dat de kernvrijwilligers, die in de lokale 11.groepen de kar trekken, zich identificeren met onze regels en waarden en er dagdagelijks naar handelen en leven.
Wij kunnen als Noord-Zuidbeweging dan ook telkens rekenen op hun inzet en dat is voor een organisatie als de onze van kapitaal belang!

Krista Kuppens, adjunct-coördinator cel Vrijwilligerswerking 11.11.11

.