Na een intensieve basisopleiding, waarin de verschillende aspecten van het hulpverleningsaanbod aan slachtoffers aan bod komen, gaan onze vrijwilligers van start. Ze gaan bij slachtoffers van misdrijven op huisbezoek en geven hierbij emotionele ondersteuning en ook juridische basisinformatie. In mijn job als vrijwilligerscoördinator coach ik de vrijwilligers en heb ik met hen om de 6 weken een individuele supervisie en om de 8 weken een groepssupervisie. Tijdens deze supervisies worden de dossiers van de vrijwilligers individueel of in groep besproken en bekijken we samen welke stappen zij nog zouden moeten ondernemen in deze dossiers.

Uiteraard worden de stappen die zij reeds ondernomen hebben in het dossier in kaart gebracht en krijgen ze hier positieve feedback over. Om te zorgen dat het vrijwilligerswerk bij slachtofferhulp regio Dendermonde uitdagend blijft, krijgen ze heel diverse dossiers. Verder wordt er minstens 4 keer per jaar vorming voor hen georganiseerd over een welbepaald aspect van de hulpverlening waarop er dieper wordt ingezoomd. Wij verwachten van onze vrijwilligers dat ze aanwezig zijn tijdens deze vormingen en supervisies, omdat wij “blijven leren” en evalueren een belangrijk aspect vinden binnen onze vrijwilligerswerking.

 

 

Lisbeth Torfs, Slachtofferhulp regio Dendermonde

.