Doel en opzet

Doel: duurzame motivatie in de organisatie versterken via een actiegericht veranderingsproces.

Opzet: dit traject wordt vormgegeven rond het bouwstenenmodel voor duurzame motivatie. Zowel naar inhoud als naar manier van werken: waarderend, actiegericht en co-creatief.motivatie04

Concept van dit veranderingsproces is om met een kleine groep – de actieleergroep- ervaringsgericht en stapsgewijs te onderzoeken hoe motivatie in de organisatie versterkt kan worden. Deze actieleergroep zal de motor van het verandertraject zijn. Zowel medewerkers als leidinggevenden en hr-werkers maken deel uit van de actieleergroep.

 

Wat is een actieleergroep?

Een actieleergroep is een kleine groep waar, op een dynamische manier, samen geleerd wordt van en doorheen de praktijk. Het samen leren gebeurt door experimenteren, reflecteren en ervaringsuitwisseling.

De deelnemers in de actieleergroep gaan dus actief mee zoeken, vormgeven en ontwikkelen wat er allemaal nodig is om gemotiveerd te zijn en te blijven.{/slide}

Om het draagvlak te vergroten en de verbinding met de organisatie te verzekeren maken we ook gebruik van een focusgroep en een stuurgroep.

Hoe u het traject ook vormgeeft, in elk geval moet het wervend genoeg zijn om het enthousiasme van de betrokkenen vast te houden.


Waarom cocreatief?

Complexe uitdagingen, zoals duurzame motivatie in organisaties, vragen creatieve oplossingen. Cocreatie zien we als een zichzelf sturende creatieve samenwerking tussen de partijen die betrokken zijn op een uitdaging.

Daarom betrekken we alle partijen bij het verandertraject: oudere medewerkers, jongere medewerkers, leidinggevenden en HR. Bedoeling van deze werkwijze is om op die manier motivatie van binnenuit te pakken te krijgen, vanuit ieders inbreng.

Via cocreatie trachten we de collectieve intelligentie en vindingrijkheid aan te boren.

Een cocreatief project houdt in dat er geen strakke vooraf vastgelegde aanpak of magische formule is om tot duurzame motivatie te komen. Elke organisatie - en haar medewerkers - heeft eigen kenmerken, waarden... en het is van daaruit dat medewerkers, leidinggevenden en HR onderzoeken hoe we duurzame motivatie in langere carrières kunnen ondersteunen. We willen dus niet van een volledig ingevuld programma vertrekken, maar kiezen we voor een open raamwerk.

.