Wat is duurzame motivatie ?

Met "duurzame motivatie‟ bedoelen we:

  • motivatie die van binnenuit komt & niet louter afhankelijk is van externe prikkels,
  • motivatie die gedragen wordt door motivatieondersteunende organisatievoorwaarden. 

Duurzame motivatie leidt tot en steunt op een wederzijds engagement tussen medewerker en organisatie.

Duurzame motivatie is dynamisch en zoekt naar een evenwichtige verbinding tussen de organisatiedoelstellingen en de persoonlijke waarden die de medewerker wil nastreven.

Enkele uitgangspunten:

  1. Wie werkt, wil zich liever wel dan niet engageren in dit werk.
  2. Via werk, willen mensen een aantal voor zichzelf betekenisvolle waarden realiseren.
  3. Bewustwording van deze eigen waarden is een belangrijke stap. Motivatie wordt op die manier duurzaam verbonden met de persoon zelf en helpt beperkingen en frustraties te overbruggen.
  4. “Duurzame motivatie” steunt op een vitale relatie tussen persoon en organisatie, beide partijen moeten willen en kunnen ‘geven’.
  5. Het gaat hier om een gedeelde verantwoordelijkheid tussen organisatie en persoon. Het is aan organisatie om de juiste voorwaarden te kunnen en willen scheppen - met betrekking tot leiderschap, processen, structuur en cultuur - , het is aan de werknemer om aan te geven wat voor haar/hem belangrijke voorwaarden zijn, en betrokken te zijn bij de totstandkoming ervan
.