Motiveren van mensen is één van de meest uitdagende aspecten van leidinggeven. Enerzijds heb je er een grote invloed op, anderzijds ligt motivatie uiteindelijk in handen van de medewerker zelf.

Er is veel geschreven over motivatie. Om deze kennis overzichtelijk te maken hebben we een aantal theorieën verwerkt tot een eenvoudig model dat we het 5-bouwstenenmodel noemen. Dit gebeurde op basis van onze praktijkervaringen in een ESF-project en werd steeds afgetoetst met de projectdeelnemers.

motivatie04

Het model helpt je inzicht te verwerven in hoe mensen - ook jijzelf dus - functioneren, en om je een structuur te bieden om deze motivatie te ondersteunen. Samen leggen deze bouwstenen het fundament voor duurzame motivatie.

Deze vijf bouwstenen zullen we in de volgende pagina’s bespreken. Per bouwsteen geven we tevens een aantal praktische tips over wat je allemaal kan doen om de duurzame motivatie te ondersteunen. 

.